Pitching Instructions for Vango Capri 400 | Capri 500 | Capri 600 | Capri 500 XL | Capri 600 XL (2015 -2016)

Modified on Thu, 17 Sep 2015 at 12:10 PM

Please find below a PDF of the Capri 400 | Capri 500 | Capri 600 | Capri 500 XL | Capri 600 XL pitching instructions.


This also has a diagram of the new Airspeed pump and valve.